Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů

Anglický název: Society of Military Physicians, Pharmacists and Veterinarians

Latinský název: Societas Medicorum, Pharmacopoeorum Veterinariorumque Medicorum Militarium

Zkratka: SVLFVL

Počet členů společnosti: 207

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017-2021):

předseda

prof. MUDr. Horáček Jan, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové
tel: 495-834415
jan.horacek@unob.cz
 
místopředseda
MUDr. Zetocha Jiří, Ph.D.
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Wonkova 1225
500 02 Hradec Králové 2
tel: 974-521245
jiz@seznam.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Sokol Miloš, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203520
milos.sokol@uvn.cz
 
pokladník
MUDr. Jurczyk Michal
Centrum zdravotních služeb
783 54 Přáslavice
tel: 973-407690
jurczykmichal@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Blanař Roman
MEDIKA
Veverkova 1631/5
500 02 Hradec Králové 2
tel: 498-500449
 
člen RK
MUDr. Homola Ambrož, Ph.D.
Praktický lékař
U Střediska 100
503 53 Smidary
tel: 495-496150
ambrozhomola@tiscali.cz
 
člen RK
MUDr. Humlíček Vojtěch, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové
tel: 973-253118
humlicek@pmfhk.cz