Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.
Tyto stránky jsou neustále aktualizovány - zejména odkazy na domácí stránky jednotlivých odborných společností jsou průběžně doplňovány. Máte-li informace o www stránce, která zde není uvedena, prosíme o zprávu na adresu redakce@meditorial.cz. Odkaz rádi doplníme.

Na tuto emailovou adresu také směřujte veškeré požadavky na aktualizace či informace, které byste rádi o svém spolku na těchto stránkách vystavili. Hledat