Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Asociace českých frankofonních lékařů

Webová stránka: www.amft21.cz

Francouzský název: Association des Médecins Francophones Tchèques

Zkratka: AMFT

Počet členů: 168

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017-2020):

předseda

MUDr. Stejskal Richard
Lékařské centrum Václavka
Musílkova 55
15000 Praha 5
tel: 257-210677
rstejskal@vaclavka-medical.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Rusina Robert, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
12821 Praha 2
tel: 224-965524
robert.rusina@lf1.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Šámal Jiří
Ortopedie- Nemocnice
Vančurova 1548
27259 Kladno
tel: 604-242140
jirka_samal@yahoo.com
 
člen výboru
MUDr. Záhořová Ludvika
MEDOCA
Na Úlehli 123
14000 Praha 4
tel:
Zahorova.Ludvika@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Poršová-Dutoit Irena, CSc.
Endokrinologie - Vnitřní nemoci
Korunovační 32
17000 Praha 7
tel: 220-570373
dutoit_amft.france@yahoo.fr
 
člen výboru
MUDr. Rusinová Kateřina
KARIM VFN
U Nemocnice 28
12808 Praha 2
tel: 267-162869
katerina.rusinova@gmail.com
 
člen výboru
doc. MUDr. Vokurka Martin, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1.LF UK
U Nemocnice 5
12853 Praha 2
tel: 224-965928
martin.vokurka@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Michlová Jitka
Základní škola Zlín
Okružní 4685
76005 Zlín 5
tel: 548 123 111
E.T.II@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Chytil Václav
Václavka s.r.o
Musílkova 55
15000 Praha 5
tel: 257-210677
vchytil@vaclavka-medical.cz
 
člen RK
MUDr. Konštacký Stanislav, CSc.
Redakce časopisu Practicus
U Hranic 16
10000 Praha 10
tel: 267-184064
konstackys@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Hoffmann Rudolf
Lékařské centrum - VÁCLAVKA
Musílkova 55
15000 Praha 5
tel: 257-210677
rhoffmann@vaclavka-medical.cz