Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Chrudimi

Webová stránka:  http://slch.aspone.cz/index.html

Počet členů spolku: 95

 

předseda
MUDr. Velcová Monika
Interní odd. - Chrudimská nemocnice a.s.
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469 653 352
e-mail: slchrudim@gmail.com

místopředseda
MUDr. Chochola Vladimír
Amb. klinické onkologie-MULTISCAN s.r.o.
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469 653 337
e-mail: chochola@multiscan.cz

vědecký sekretář
MUDr. Kašík Dalibor
Inter. odd. - Chrudimská nemocnice a.s.
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469 653 354
e-mail: dakl@centrum.cz

pokladník
MUDr. Vejvodová Jana
Ambulance TRN, Chrudimská nemocnice
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469 653 352
e-mail: jana.vejvodova@nempk.cz

člen výboru
MUDr. Velc Radim
Odd. nukleární medicíny - DIMED s.r.o.
Václavská 570
537 01 Chrudim 1
tel: 469 653 396
e-mail: rrave@seznam.cz

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Hradec Jiří
IDE CR s.r.o.
Palackého 191
537 01 Chrudim 1
tel: 469 638 943
e-mail: j.hradec@volny.cz

člen RK
MUDr. Tomášková Alena
Interní ambulance
Masarykovo nám. 33
537 01 Chrudim 1
tel: 469 622 567
e-mail: tomaskovaalena@seznam.cz

člen RK
MUDr. Wysocki Michal
Kardiologická poradna - Nemocnice a.s.
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469 653 319
e-mail: wysocki@nemcr.cz