Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Jindřichově Hradci

Počet členů: 121

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

předseda
MUDr. Šteflová Eva
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice, a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 193
e-mail: e.steflovahospitaljh@seznam.cz

vědecký sekretář
MUDr. Vyhlídka Tomáš
Chirurgické oddělení, Nemocnice a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 820
e-mail: tomas.vyhlidka@post.cz

pokladník
MUDr. Žižková Miroslava
PLDD
Trojstředisko Vajgar 724/III
377 01 Jindřichův Hradec 1
tel: 384 326 594
e-mail: m.r.zizkova@seznam.cz

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Wall Martin
Chirurgické oddělení, Nemocnice a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 820
e-mail: wall.martin@seznam.cz

člen RK
MUDr. Rohovská Irena
Gastroenterologická ambulance, Nemocnice a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 198
e-mail: rohovska.irena@seznam.cz

člen RK
MUDr. Stropková Jana
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 193
e-mail: stropkova.j@seznam.cz