Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Karlových Varech

Odborné akce: 1. pol. r. 2017

Webová stránka: www.kkn.cz/583-pozvanky.html

Počet členů spolku: 176

 

Členové výboru spolku a revizní komise (volební období od) 2016 - 2019):

předseda

MUDr. Souček Jiří
Endokrinologie
Bezručova 10
36001 Karlovy Vary
tel: 353-392132
jiri.soucek@hotmail.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Cheníčková Margita, CSc.
Klinická biochemie a hematologie, Nemocnice
K Nemocnici 17
35002 Cheb 2
tel: 359-884358
margita.chenickova@kkn.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Kos Zdeněk, DEAA
OARIM KKN, a.s.
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
tel: 354-225266
zdenek.kos@kkn.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Karpowicz Igor
Neurologické oddělení, KKN a.s
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
tel: 359-882414
igor.karpowicz@kkn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Dvořák Josef, DrSc.
Chirurgické oddělení, KKN, a.s.
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
tel: 354-225314
josef.dvorak@kkn.cz
 
člen výboru
MUDr. Šimurdová Alena
Praktický lékař pro dospělé
Vítězná 51
36009 Karlovy Vary 9
tel: 353-234580
a.simurdova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Růžičková Zdeňka
Praktický lékař pro děti a dorost
Komenského 186/5
36007 Karlovy Vary 7
tel: 353-223041
ruzicka@uzis.cz
 
člen výboru
MUDr. Stádníková Miroslava
NIP oddělení, Nemocnice NEMOS
U Nemocnice 1161
36301 Ostrov nad Ohří
tel: 353-364106
stadnikova@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Emlerová Martina
OARIM, KKN a.s.
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
tel: 736-206811
martina.emlerova@kkn.cz
 
člen RK
MUDr. Bouška René
Interní lékařství a diabetologie
Závodu Míru 636
36221 Nejdek 1
tel: 353-925432
rene.bouska@volny.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Hanzlíková Ivana
Rehabilitační oddělení, KKN a.s.
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
tel: 720-514158

ivana.hanzlikova@kkn.cz

 

  • Naším posláním je dlouhodobě zajišťovat všeoborové postgraduální vzdělávání lékařů v okrese Karlovy Vary a podpora společenské aktivity lékařského stavu. Pořádáme pravidelné večery s odbornými přednáškami v průměru 2x měsíčně, zároveň se stáváme součástí vzdělávacího systému dle regulí České lékařské komory.