Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Klatovech

 • Kontaktní adresa:

  Prim. MUDr. Miloslav Görner
  Interní odd. NsP
  Plzeňská 569/II
  339 38 Klatovy

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Drahoslava Zachardová
  RDG odd. NsP
  339 01 Klatovy 1

  vědecký sekretář:
  MUDr. Helena Jiráková
  Poliklinika Klatovy
  Plzeňská 569/II
  339 01 Klatovy
  tel.: 376 335 206