Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Kolíně

Počet členů: 100

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):

předseda

prim. MUDr. Niedobová Emilie
Interní oddělení, Oblastní Nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín 2
tel: 321-756201
emilie.niedobova@nemocnicekolin.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Hrdlička René
Dětské oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756401
rene.hrdlicka@nemocnicekolin.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Zugarová Michaela
Onkologické oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756471
michaela.zugarova@nemocnicekolin.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Vojtěchová Věra
Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756431
vera.vojtechova@nemocnicekolin.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Nováček Martin
RIP ARO, Oblastní nemocnice Kolín a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756371
martin.novacek@nemocnicekolin.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Červenková Pavlína
Interní oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756593
pavlina.cervenkova@nemocnicekolin.cz
 
člen RK
MUDr. Nedbálková Jaromíra
RIP, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756111
jaromira.nedbalkova@nemocnicekolin.cz
 
člen RK
MUDr. Janáček Michael
Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
28020 Kolín
tel: 321-756178
michael.janacek@nemocnicekolin.cz