Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Kyjově

Anglický název: Association of Physicians in Kyjov

Zkratka: SL Kyjov

Počet členů společnosti: 130

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2023):

předseda

MUDr. Kotyková Kamila
Dětské oddělení, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69701 Kyjov
tel: 518-601315
kamilakotykova@gmail.com
 
místopředseda
prim. MUDr. Vrána Petr
Neurologické oddělení, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69701 Kyjov 1
tel: 518-601460
vrana.petr@nemkyj.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Kan Eugen
ORL oddělení, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69733 Kyjov
tel: 518-601661
eugenkan@hotmail.com
 
člen výboru
MUDr. Krátká Elena
ARO, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69701 Kyjov 1
tel: 518-601332
kratka.elena@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Kostelník Ondřej
ARO, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69701 Kyjov 1
tel: 518-601332
kostelnik.ondrej@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Trubačík Jan
Dětské ood. nemocnice Kyjov
Strážovská 976
69701 Kyjov
tel: 518-601301
 
 
člen RK
MUDr. Eysseltová Šárka
RTG oddělení nemocnice Kyjov
Strážovská 1247
69701 Kyjov
tel: 518-601582
 
člen RK
MUDr. Hlaďáková Eva
Dětská endokrinologická ambulance, Nemocnice p.o.
Strážovská 1247
69733 Kyjov
tel: 518-601302
evah@nemkyj.cz