Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Liberci

Počet členů: 245

 

Členové výboru spolku lékařů a revizní komise (volební období 2012 -2016):

předseda
MUDr. Hlavatý Jiří (zemřel 4.1.2020)
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485-312 577
e-mail: jiri.hlavaty@nemlib.cz

místopředseda
prim. MUDr. Lang Pavel
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 680
e-mail: pavel.lang@nemlib.cz

vědecký sekretář
MUDr. Zýková Ivana
Oddělení ARO, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 135, ivana.zykova@nemlib.cz

pokladník
prim. MUDr. Lang Pavel
Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485 312 680
e-mail: pavel.lang@nemlib.cz

předseda RK
MUDr. Magda Macháňová,
Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 728-101997
magda.machanova@nemlib.cz

člen RK
MUDr. Libor Kučera,
Rehabilitační oddělení, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 602-574834
libor.kucera@nemlib.cz

člen RK
MUDr. Jindra Vejrychová,
Krajská nemocnice a.s., Centrum interních oborů
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 602-471023
jindra.vejrychova@nemlib.cz

 

člen výboru
prim. MUDr. Ryba Miroslav
Oddělení nefrologie a dialýzy, Krajská nemocnice a.s.
Husova 10
460 63, Liberec
tel: 485-312421
miroslav.ryba@nemlib.cz

člen výboru
prim. MUDr. Švancar Pavel
ARO - Krajská nemocnice a.s.
Husova 10
460 63, Liberec
tel: 485-312135
pavel.svancar@nemlib.cz