Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Litomyšli

Počet členů společnosti: 94

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014-2018):
předseda
prim. MUDr. Liška Vladimír, Ph.D.
Oční oddělení, Litomyšlská nemocnice,a.s.
J.E.Purkyně 652
57014 Litomyšl
tel: 461-655330
liska@litnem.cz
 
místopředseda
MUDr. Leníčková Simona
HTO oddělení, Litomyšlská nemocnice,a.s.
 J.E.Purkyně 652
57001 Litomyšl
tel: 461-655430
simona.lenickova@litnem.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Kerekes Zoltán, M.I.A.C.
Patologie Litomyšl s.r.o.
J.E.Purkyně 652
57014 Litomyšl
tel: 461-612574
svojanovska@patlm.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Ráček Zdeněk
 
T. G. Masaryka 789
57001 Litomyšl
tel: 723-453392
zdracek@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Eliášová Miloslava
Oční oddělení, Litomyšlská nemocnice, a.s.
J.E.Purkyně 652
57001 Litomyšl
tel: 461-655332
Eliasova.M@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Víšek Petr
Alergologická a imunologická ambulance
J. E. Purkyně 916
57001 Litomyšl
tel: 461-310462
Petr.Visek@seznam.cz