Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Olomouci

Webová stránka: www.lf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/spolek-lekaru-cls-jep

Počet členů spolku: 314

 

Členové výboru společnosti a revitní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632407
kolar@fnol.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Fryšák Zdeněk, CSc.
III. interní klinika LF UP a FNOL
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443384
zdenek.frysak@fnol.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc. Dr.h.c.
III. interní klinika LF UP a FNOL
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443384
pavel.horak@fnol.cz
 
pokladník
MUDr. Wiedermann Jaroslav, CSc.
Dětské centrum Ostrůvek
U Dětského domova 269
77900 Olomouc 9
tel: 604-585304
wiederja@cbox.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ščudla Vlastimil, DrSc.
III.interní klinika - LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 585-853384
vlastimil.scudla@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.
Patologicko-anatomický ústav LF UP
Hněvotínská 3
77520 Olomouc
tel: 585-632451
jiri.ehrmann@hotmail.com
 
člen výboru
doc. MUDr. Horčička Vladko, CSc.
III.interní klinika FN a LF UP
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 585-853381,84
vladko.horcicka@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Indrák Karel, DrSc.
Hemato-onkologická klinika- FNO
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-444181,3
karel.indrak@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.
I. chirurgická klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442742
neoralc@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Zadražil Josef, CSc.
III. interní klinika LF UP a FNOL
I.P.Pavlova 6
77200 Olomouc 5
tel: 588-442203
josef.zadrazil@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy,FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 585-853560
vitezslav.kolek@fnol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Bachleda Petr, CSc.
I.Chirurgická klinika LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443335
petr.bachleda@fnol.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP
Svatoplukova 11
77600 Olomouc 6
tel: 588-442902
miloslavduda@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Fryšák Zdeněk
Oční klinika FN a LF UP
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 585-854227
zdenek.frysak@volny.cz