Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Opavě

Počet členů: 148

Plán akcí na rok 2016 
 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2018):

předseda
prim. MUDr. Kümpel Petr
Infekční oddělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553 766 340
e-mail: petr.kumpel@nemocnice.opava.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Dobeš Milan
Interní oddělení, Psychiatrická nemocnice
Olomoucká 88
746 01 Opava 1
tel: 553 695 351
e-mail: dobes@pnopava.cz

člen výboru
prim. MUDr. Rýznarová Ingrid
Geriatrické a doléčovací odělení, Slezká nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553 766 780
e-mail: ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.cz

člen výboru
MUDr. Víteček Oldřich
Zdravotní středisko Štítina
Komenského 11
747 91 Štítina
tel: 553 677 160
e-mail: vitecek.old@volny.cz

člen výboru
prim. MUDr. Dörr Alfréd, CSc.
Gynekologicko-porodické oddělení, SNO
Olomoucká 88
746 01 Opava 1
tel: 553 766 280
e-mail: alfred.dorr@nemocnice.opava.cz

člen výboru
prim. MUDr. Gajdoš Peter
Interní oddělení, SNO
Olomoucká 88
746 01 Opava 1
tel: 553 766 220
e-mail: peter.gajdos@nemocnice.opava.cz

Revizní komise

předseda RK
prim. MUDr. Jašková Eva
Kožní oddělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553 766 414
e-mail: eva.jaskova@nemocnice.opava.cz

člen RK
prim. MUDr. Prejdová Dagmar
Dětské oddělení Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553 766 319
e-mail: eva.kralova@nemocnice.opava.cz

člen RK
prim. MUDr. Trávníčková Dana
Psychiatrická nemocnice
Olomoucká 88
746 01 Opava 1
tel: 553 695 390
e-mail: travnickova@pnopava.cz

Cílem Spolku lékařů v Opavě je podíl na kontinuálním vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků formou organizace odborných seminářů a pracovních setkání na regionální mezioborové úrovni. Touto cestou Spolek dbá o rozvoj a rozšiřování poznatků lékařských věd a podílí se na řešení otázek souvisejících s poskytováním zdravotní péče.