Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Ostravě

 • Výbor spolku:

  předseda:
  prim. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D.
  Chirurgické oddělení - Městská nemocnice
  Nemocniční 20
  728 80 Ostrava
  tel: 596 192 584
  e-mail: tomas.mrazek@mnof.cz

  vědecký sekretář:
  prim. MUDr. Jan Rajner
  Neurologické oddělení - Městská nemocnice
  Nemocniční 20
  728 80 Ostrava
  tel: 596 194 216
  e-mail: jan.rajner@mnof.cz

  pokladník:
  MUDr. Marie Kunčíková
  Klinika dětské neurologie FNsP Ostrava
  17. listopadu 1790
  708 52 Ostrava
  tel: 597 373 610
  fax: 597 373 611
  e-mail: marie.kuncikova@fnspo.cz