Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Pardubicích

Počet členů: 141

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

MUDr. Vodička Jan, Ph.D.
ORL klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-015301
jan.vodicka@nempk.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Hácová Mária
Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53002 Pardubice
tel: 466-013401
maria.hacova@nempk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
53003 Pardubice
tel: 466-014701
edvard.ehler@nempk.cz
 
člen výboru
MUDr. Stuchlík David
Kožní oddělení, Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
53203 Pardubice 3
tel: 466-014401
david.stuchlik@nempk.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Ungermann Leoš, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-013301
leos.ungermann@nempk.cz
 
člen výboru
MUDr. Červinka Vladimír, Ph.D.
Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53002 Pardubice 2
tel: 466-012888
vladimir.cervinka@gmail.com
 
člen výboru
Dr. med. Hensel Germund, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-015503
germund.hensel@nempk.cz
 
člen výboru
MUDr. Vondrák Jiří
Kardiologické oddělení, Pardubická nemocnice a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-014137
jiri.vondrak@nemocnice-pardubice.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Formánek Petr
Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53002 Pardubice 2
tel: 466-015104
petr.formanek@nemocnice-pardubice.cz
 
člen RK
MUDr. Grofová Zuzana Kala
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-011603
zuzana.grofova@nempk.cz
 
člen RK
MUDr. Matyáš Jiří
JIP chirurgických oborů, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-012503
matyas@nemocnice-pardubice.cz