Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Pelhřimově

 • předseda:
  MUDr. Ladman Vladimír
  Praktický lékař pro děti a dorost
  Březinová 398
  394 03 Horní Cerekev
  tel: 565 396 193
  e-mail: lvlada@seznam.cz

  místopředseda:
  MUDr. Hlavičková Eva
  Praktický lékař
  Svatovítské nám. 880
  393 01 Pelhřimov
  tel: 565 324 239
  e-mail: eva.hlavickova@seznam.cz

  vědecký sekretář:
  prim. MUDr. Houštěk Stanislav
  Dětské odd. Nemocnice
  Slovanského bratrství 710
  393 38 Pelhřimov
  tel: 565 355 501
  e-mail: shoustek@hospital-pe.cz

  pokladník:
  prim. MUDr. Pangrác Jaromír
  Urologické oddělení Nemocnice
  Slovanského bratrství 710
  393 38 Pelhřimov
  tel: 565 355 331
  e-mail: jpangrac@hospital-pe.cz

  předseda RK:
  MUDr. Křikava Karel CSc.
  Emeritní primář Chirurgického odd. Nemocnice
  Slovanského bratrství 710
  393 38 Pelhřimov
  tel: 565 355 311

  člen RK:
  MUDr. Přibylová Miloslava
  Praktický lékař pro děti a dorost
  Horní 90
  394 64 Počátky
  tel: 565 495 911
  e-mail: v.pribyl@seznam.cz, pocatky648@quick.cz

  prim. MUDr. Skoták Miroslav
  Ortopedické odd.- Nemocnice
  Slovanského bratrství 710
  393 38 Pelhřimov 1
  tel: 565 355 301
  e-mail: skotak.n@quick.cz, mskotak@hospital-pe.cz