Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Písku

Počet členů spolku: 67

 

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda 
prim. MUDr. Malina Pavel, Ph.D.
Biochemie, Nemocnice a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 120
e-mail: malina@nemopisek.cz

místopředseda
prim. MUDr. Gergely Ladislav
Interní oddělení, Nemocnice a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 270
e-mail: gergely@nemopisek.cz 

vědecký sekretář
prim. MUDr. Hobzek Zdeněk
Hemodialýza, Nemocnice písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 307
e-mail: zhobzek@nemopisek.cz

pokladník
MUDr. Sádlo Pavel
Onkologické oddělení, Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 405
e-mail: sadlo@nemopisek.cz

Revizní komise

předseda RK
prim. MUDr. Chytrý Karel
DEO, Nemocnice a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 200
e-mail: chytry@nemopisek.cz

člen RK
prim. MUDr. Schenk Ivo
Neurologické oddělení, Nemocnice a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 540
e-mail: schenk@nemopisek.cz

člen RK
MUDr. Korešová Monika
Hemodialýza, Nemocnice a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek 1
tel: 382 772 311
e-mail: nefroa@nemopisek.cz