Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Plzni

Vyhodnocené nejlepší práce přednesené na Večerech SL Plzeň v roce 2015

Počet členů spolku: 402

 

Členové výboru spolku lékařů a revizní komise (volební období 2014 - 2017):

předseda 
doc. MUDr. Sedláček Dalibor, CSc.
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK v Plzni a FN Plzeň
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377 402 232
e-mail: sedlacek57@seznam.cz

místopředseda
prim. MUDr. Kos Stanislav, CSc.
e-mail: St.Kos@seznam.cz

vědecký sekretář
doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.,
Chirurgická klinika FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104275
e-mail: 

pokladník
prim. MUDr. Bergerová Tamara
Ústav mikrobiologie FN
Alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-403282
e-mail: bergerova@fnplzen.cz

člen výboru
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc.
Ústav kl.Biochemie a hematologie FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377 104 233
e-mail: racek@fnplzen.cz 

člen výboru
doc. MUDr. Říčařová Renata, CSc.
Oční klinika - FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377 104 400
e-mail: ricarova@fnplzen.cz

člen výboru
prof. MUDr. Ulčová-Gallová Zdenka, DrSc.
Genetika Plzeň
Parková 11
326 00 Plzeň
tel: 377 452 038
e-mail: ulcova-gallova@email.cz

člen výboru
prof. MUDr. Pizinger Karel, CSc.
Dermatovenerologická klinika - FN a LFUK
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377 402 150
e-mail: pizinger@fnplzen.cz

člen výboru
prim. MUDr. Šebor Jindřich
Privamed, Městská nemocnice
Kotíkovská 927/19
323 00 Plzeň 23
tel: 377 182 111
e-mail: sebor.jindrich@gmail.com

člen výboru
MUDr. Štruncová Věra
Infekční klinika - FN
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377 402 437
e-mail: struncova@fnplzen.cz

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Poklopová Zdeňka
OKF - FN
Dr.E.Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-104278
e-mail: poklopova@fnplzen.cz

člen RK
doc. MUDr. Skalický Tomáš, Ph.D.
Chirurgická klinika - FN
alej Svobody 80
305 99 Plzeň
tel: 377 104 278
e-mail: skalicky@fnplzen.cz

člen RK
MUDr. Pohořalá Eva
Praktický lékař pro dospělé
Raisova 21
301 00 Plzeň 1
tel: 377 423 452
e-mail: pohorala-eva@nextra.cz