Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek českých lékařů v Praze

Webová stránka: www.scl-praha.cz

Počet členů: 479

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017-2020):

předseda

prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12000 Praha 2
tel: 224-965344
raboch@vfn.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Škába Richard, DrSc.
Klinika dětské chirurgie FNM
V Úvalu 84
15018 Praha 5 - Motol
tel: 224-432404
richard.skaba@lfmotol.cuni.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Živný Jaroslav, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12000 Praha 2
tel: 224-967008
jzivny@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Gürlich Robert, DrSc.
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162419
robert.gurlich@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kršek Michal, CSc.
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
10034 Praha 10
tel: 267-162710
michal.krsek@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kvasnička Jan, DrSc.
Trombotické centrum VFN
Karlovo náměstí 32
12808 Praha 2
tel: 224-966413
kvasnicka.jan@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Blahoš Jaroslav, DrSc.
Sekretariát ČLS JEP
Sokolská 490/31
12000 Praha 2
tel: 296-181803
blahos@cls.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-438000
pavel.pafko@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc. MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962841
zimatom@cesnet.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Grim Miloš, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
12800 Praha 28
tel: 224-965769
milos.grim@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Viklický Ondřej, CSc.
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-364110
ondrej.viklicky@ikem.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc.
III. interní klinika 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962957
jan.skrha@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Trč Tomáš, CSc. MBA
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432801
tomas.trc@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Svoboda Jaroslav
Ústav imunologie VFN
Karlovo nám. 32
12800 Praha 28
tel: 222-220406
svoboda@liliova.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pirk Jan, DrSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 236-055015
jan.pirk@ikem.cz
 
Předseda RK
Prof. MUDr. Jana Brunová, Csc.
Centrum diabetologie IKEM Praha
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel.: +420 721 838 349
jabv@ikem.cz
Člen RK
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 2
128 00 Praha 2
ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
Člen RK
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
I. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
U Nemocnice 2
Praha 2 128 00
jan.briza@lf1.cuni.cz