Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Brně

 • Kontaktní adresa:
  MUDr. Milan Kuman
  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
  oddělení 14, FNUSA
  Pekařská 53
  656 91 Brno

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Milan Kuman
  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
  Fakultní nemocnice U Sv. Anny
  Pekařská 53
  656 91 Brno
  tel: 543 182 544
  e-mail: milankuman@hotmail.com

  vědecký sekretář:
  MUDr. Yvona Pospíšilová
  II. interní hematoonkologická klinika, FN
  Jihlavská 20
  639 00 Brno
  tel: 5 32 232 852
  fax: 5 32233603
  e-mail: ypospis@fnbrno.cz

  místopředseda:
  MUDr. Jiří Dolina
  Horská 56
  616 00 Brno