Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Sokolově

 • Kontaktní adresa:
  Marie Barešová
  Slovenská 1314
  356 01 Sokolov
  tel.: 352 622 653
  fax: 352 622 739

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Jiří Vlasák
  Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
  Slovenská 1183
  356 01 Sokolov
  tel: 352 622 739
  e-mail: sokolov@fresenius.cz

  vědecký sekretář:
  MUDr. Vojtěch Sychra
  Nemocnice
  Slovenská 35
  356 01 Sokolov
  tel: 352 307 233

  místopředseda:
  MUDr. Stanislav Vaněk

  pokladník:
  MUDr. Věra Procházková
  MUDr. Jaroslav Pantoflíček

  předseda revizní komise:
  MUDr. Alena Tichá

  členové komise:
  MUDr. Jiří Malý
  MUDr. Svatopluk Murár