Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů ve Strakonicích

Počet členů společnosti: 115Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 201 - 201 ):

předseda   
prim. MUDr. Horný Ivo
Interní odd.- Nemocnice
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
tel: 383 314 242
e-mail: ivo.horny@post.cz

místopředseda
MUDr. Gregora Martin
Dětské oddělení, Nemocnice, a.s.
Radomyšlská 336
386 01 Strakonice 1
tel: 383 314 190
e-mail: martygora@seznam.cz

pokladník
MUDr. Houška Pavel
Neurologické oddělení, Nemocnice, a.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
tel: 383 314 281
e-mail: pavel_houska@seznam.cz

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Švehlová Zorka
Neurologické oddělení, Nemocnice, a.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
tel: 383 314 281
e-mail: ZorkaSvehlova@seznam.cz

člen RK
MUDr. Dvořáková Alena
Plicní oddělení, Nemocnice, a.s.
Radomyšlská 336
386 01 Strakonice 1
tel: 383 314 350
e-mail: trn-prim@nemocnice-st.cz

člen RK
MUDr. Kovář Jan
Praktický lékař
Náměstí Svobody 36
387 01 Volyně
tel: 383 372 854
e-mail: jan.kof.kovar@gmail.com