Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Trutnově

Počet členů: 179

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
prim. MUDr. Blecha Jiří, CSc.
Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77/8
541 21 Trutnov
tel: 499 866 238
e-mail: j.p.f.blecha@seznam.cz

místopředseda
prim. MUDr. Dlouhý Aleš
Gynekologicko-porodnické oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77/8
541 01 Trutnov 1
tel: 499 866 450
e-mail: ales.dlouhy@nemtru.cz

vědecký sekretář
MUDr. Nývlt Miroslav
Hemodialyzační středisko, Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77/8
541 21 Trutnov
tel: 499 866 281
e-mail: m.nyvlt@nemtru.cz

pokladník
MUDr. Faifrová Ivana
Praktický lékař
Jiráskovo nám. 209
541 01 Trutnov 1
tel: 499 818 420
e-mail: faifrova@volny.cz

člen výboru
MUDr. Kuhn Michal
Interní odd.- Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77
541 01 Trutnov 1
tel: 499-866250
e-mail: michal.kuhn@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Kvardová Alena
HTO, Nemocnice
Slezská 166
541 21 Trutnov
tel: 499 811 273
e-mail: alena.kvardova@nemtru.cz

člen výboru
MUDr. Erlebach Libor
Praktický lékař
B. Němcové 442
543 71 Hostinné
tel: 499 524 190
e-mail: labdata@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Adam Jiří
ARO, Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77/8
541 21 Trutnov
tel: 499 866 156
e-mail: jiri.adam@nemtru.cz 

člen výboru
MUDr. Hartman Jan
Rtyně 830
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
tel: 499 888 195
e-mail: hartmanrtyne@gmail.com

Revizní komise

předseda RK
MUDr. Fuxová Alena
Chirurgické odd., Oblastní nemocnice a.s.
Gorkého 77/8
541 21 Trutnov
tel: 499 866 248
e-mail: fuxova.alena@nemtru.cz

člen RK
MUDr. Sombota Jiří
Praktický lékař
S. K. Neumanna 231
541 01 Trutnov 1
tel: 499 818 090
e-mail: sombotovi@post.cz

člen RK
MUDr. Crlová Romana
Interní odd., Oblastní nemocnice
Gorkého 77
541 01 Trutnov 1
tel: 499 866 262
e-mail: romanacrlova@volny.cz