Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Třinci

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
MUDr. Bruk Slavomír
Revmatologická ambulance - Nemocnice
Kaštanová 268
739 61 Třinec 1
tel: 558 309 134
bruks@seznam.cz

místopředseda
prim. MUDr. Kollárová Marie
Interní odd. - Nemocnice
Kaštanová 268
739 61 Třinec 1
tel: 558 309 411
marie.kollarova@nemtr.cz