Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů ve Vyškově

 • Kontaktní adresa:
  MUDr. Jana Fojtíková
  Neurologické oddělení
  Nemocnice Vyškov
  Purkyňova 36
  682 17 Vyškov

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Jana Fojtíková
  Neurologické oddělení
  Nemocnice Vyškov
  Purkyňova 36
  682 17 Vyškov
  tel: 517 315 363
  fax: 517 315 118

  vědecký sekretář:
  Věra Bánovská
  Odbor personální práce a mezd NsP
  Purkyňova 36
  682 17 Vyškov
  tel: 517 315 676
  fax: 517 315 118