Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů Zlín - Uherské Hradiště - Kroměříž - Vsetín

Webová stránka: www.kntb.cz/spolek-lekaru-zlin-kromeriz-uherske-hradiste-vsetin-cls-jep-z-s

Počet členů: 252

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2012 - 2016):

předseda
prim. MUDr. Adamík Zdeněk, Ph.D.
Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 910
e-mail: adamik@bnzlin.cz

místopředseda
prim. MUDr. Třeštík Pavel
Interní oddělení, Nemocnice a.s.
Havlíčkova 660
767 55 Kroměříž
tel: 573 322 257
e-mail: pavel.trestik@nem-km.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Šálek Tomáš, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, KNTB a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 770
e-mail: t.salek@bnzlin.cz

pokladník
MUDr. Grossmannová Helena
Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 908
e-mail: grossmannova@bnzlin.cz

člen výboru
prim. MUDr. Tesař Jiří, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 825
e-mail: tesar@bnzlin.cz

člen výboru
MUDr. Horký Jiří
Praktický lékař pro dospělé
Kotěrova 5529
760 01 Zlín
tel: 577 220 076
e-mail: horky.pl@volny.cz

člen výboru
prim. MUDr. Šternberský Jan, CSc.
Dermatovenerologické oddělení KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
tel: 577 552 310
e-mail: sternbersky@bnzlin.cz

člen výboru
prim. MUDr. Hnátek Jiří
LH Palace, Lázně Luhačovice a.s.
Nám. 28. října 441
763 26 Luhačovice
tel: 577 681 102
e-mail: hnatek.jiri@lazneluhacovice.cz

člen výboru
MUDr. Šabová Eva
Pneumologická ambulance s r.o.
U Polikliniky 1289
698 01 Veselí nad Moravou
tel: 577 132 680
e-mail: trnves@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Palička Libor
Urologické oddělení, Nemocnice
Havlíčkova 660
767 01 Kroměříž 1
tel: 573 322 326
e-mail: libor.palicka@gmail.com

člen výboru
MUDr. Metelka Martin, MBA
Vsetínská nemocnice,a.s.
Nemocniční 955
755 32 Vsetín
tel: 571 490 100
e-mail: metelkam@nemocnice-vs.cz

člen výboru
MUDr. Zejdlová Věra
Dětské oddělení, Nemocnice
Purkyňova 365
686 68 Uherské Hradiště
tel: 572 529 584
e-mail: verazejdlova@seznam.cz

člen výboru
prim. MUDr. Černá Eva
Infekční oddělení, Nemocnice
J. E. Purkyně 365
686 01 Uherské Hradiště 1
tel: 572 529 650
e-mail: cernae@nspuh.cz

Revizní komise 

předseda RK
prim. MUDr. Domes Lumír
Urologické oddělení KNTB, a.s.
Havlíčkova 660
767 55 Kroměříž
tel: 573 322 111
e-mail: lumir.domes@nem-km.cz

člen RK
MUDr. Ptoszková Yvona
Dětské oddělení, Nemocnice
Purkyňova 365
686 68 Uherské Hradiště
tel: 572 529 585
e-mail: PYvona@seznam.cz

člen RK
MUDr. Duben Jiří, Ph.D.
Chirurgické oddělení, Nemocnice ATLAS
T. Bati 5135
760 01 Zlín
tel: 571 857 450
e-mail: jiriduben@gmail.com