Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů ve Znojmě

 • WWW stránky společnosti: www.nemzn.cz

 • Výbor společnosti:

  místopředseda:
  MUDr. Hrdina Roman
  TRN ambulance - Nemocnice
  Jánského 11
  669 02 Znojmo 2
  tel: 515 215 204
  e-mail: roman.hrdina@nemzn.cz, gastroskopie.interni@nemzn.cz

  pokladník:
  prim. MUDr. Voznica Jiří
  Oční odd. - Nemocnice
  Jánského 11
  669 02 Znojmo 2
  tel: 515 215 341
  e-mail: primar.ocni@nemzn.cz

  členové výboru:
  MUDr. Slezáček Vladimír
  ARO - ONsP
  Dr. Janského II
  669 02 Znojmo 2

  MUDr. Hauerová Věra
  Interní odd. - Nemocnice
  Dr. Jánského 11
  669 02 Znojmo 2

 • Revizní komise:

  předseda:
  MUDr. Mikyška Petr
  PLDD ordinace
  Velká Michelská 22
  669 02 Znojmo 2
  tel: 515 260 360
  e-mail: mikyska@oknet.cz

  členové:
  MUDr. Vránková Alena
  ODN ONsP
  Vídeňská 8
  669 02 Znojmo 2
  tel: 515 228 328
  e-mail: Alena.Vrankova@seznam.cz

  MUDr. Lerchová Olga
  Zubní lékař
  Michalská 22
  669 02 Znojmo 2
  tel: 515 242 602