Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v České Lípě

 • Kontaktní adresa:
  MUDr. Jan Gut
  Purkyňova 1849
  470 01 Česká Lípa

 • Výbor spolku:

  předseda:
  MUDr. Josef Gut
  Purkyňova 1849
  470 01 Česká Lípa
  tel.: 487 954 111
  e-mail: j.gut@telecom.cz

  vědecký sekretář:
  MUDr. Josef Zajíc
  Chirurgické odd. NsP
  Purkyňova 1849
  470 01 Česká Lípa
  tel.: 487 954 111