Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Českých Budějovicích

 • Kontaktní adresa:
  Prim. MUDr. Václav Chmelík
  Infekční odd. nemocnice
  B. Němcové 54
  370 87 České Budějovice

 • Výbor spolku:

  předseda:
  Prim. MUDr. Václav Chmelík
  Infekční odd. nemocnice
  B. Němcové 54
  370 87 České Budějovice
  e-mail: chmelik@nemcb.cz

  vědecký sekretář:
  Prim. MUDr. Pavel Havránek
  Interní odd. nemocnice
  B. Němcové 54
  370 87 České Budějovice
  tel: 387 875 300
  fax: 387 875 302
  e-mail: interna1@nemcb.cz