Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Havlíčkově Brodě

Počet členů spolku lékařů: 143

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):
předseda
prim. MUDr. Libus Petr
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice p.o.
Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472368
petr.libus@onhb.cz
 
místopředseda
MUDr. Medňanský Marián
Oddělení společných laboratoří, Nemocnice p.o.
Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472111
mednaskym@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Štědrý Vladimír, CSc.
ORL oddělení, Nemocnice p.o.
Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472426
vladimir.stedry@onhb.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Konvalinka Petr
ORL oddělení, Nemocnice p.o.
Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472426
petakonvalinka@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Sýkora Miloslav
Oční oddělení, Nemocnice p.o.
Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472111
sykora@onhb.cz
 
člen RK
MUDr. Mgr. Špitálníková Sylvie
Endokrinologická ambulance, Nemocnice p.o.
Husova 2426
58022 Havlíčkův Brod
tel: 569-472368
spitalnikovasylvie@seznam.cz