Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Spolky ČLS JEP, z.s.

Spolek lékařů v Chebu

předseda:
MUDr. Zíka Jaroslav
Chirurgické oddělení, Nemocnice
K Nemocnici 17
350 02 Cheb
tel: 354 405 153
e-mail: zikajaroslav@seznam.cz

vědecký sekretář:
MUDr. Vohralík Jan
Interní oddělení, Nemocnice
K Nemocnici 17
350 02 Cheb
telefon 354 405 316 
e-mail: VohralikJan@seznam.cz

člen výboru:
MUDr. Doležalová Hana
ARO a intenzivní péče, Nemocnice
K Nemocnici 17
350 02 Cheb
tel: 354 405 1111

předseda RK:
MUDr. Sigl Vojtěch ml. 
Diabetologická ambulance
Valdštějnova 20
350 02 Cheb
tel: 354 430 002
e-mail: Vojtech. Sigl@seznam.cz