Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Jan Švihovec absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. V roce 1964 získal na FDL UK v Praze titul kandidát věd v oboru farmakologie a v roce 1979 byl ve stejném oboru habilitován. V roce 1981 byl jmenován docentem v oboru farmakologie. Od roku 1962 je zaměstnán na Farmakologickém ústavu FDL UK nejprve jako řádný a spirant, od roku 1964 jako odborný asistent, od roku 1981 jako docent a od roku n1991 jako profesor. V letech 1982 – 89 pracoval jako náměstek ředitele ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv Praha. Od roku 1988 až do 2009 byl vedoucím Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty UK. Člen České farmakologické společnosti, Farmaceutické společnosti,  Internistické společnosti. Dále člen mezinárodních společností International Society for Infectious Diseases, Eurotox, European Soc. Clinical Pharmacology, International Union od Pharmacological Science. Od roku 1978 člen pracovní skupiny DURG WHO a expertem WHO v oblasti Essentials Drugs a Clinical Pharmacology. Člen předsednictva ČLS JEP, předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP, emeritní předseda České farmakoekonomické společnosti. Člen Etické komise pro hodnocení reklamy na léky.

Publikováno přes 90 prací a editováno více než 20 knižních publikací.

Vzdělání:
1955 - 1961                Lékařská fakulta Plzeň MUDr.
1962 - 1964                Postgraduální studium, Farmakologický ústav FDL UK Praha
1964                          CSc Farmakologie
1966 - 1967                Postdoctoral research fellow, University of Manitoba, Canada
1979                          Doc  Karlova Universita Praha
1990                          DrSc Farmakologie, UK Praha
1991                          Profesor a vedoucí ústavu

Vědecké postavení:
1961-1964    Aspirant na Farmakologickém ústavu FDL UK Praha
1964-1982    Odborný asistent na Farmakologickém ústavu FDL UK
1982-1988    Náměstek ředitele ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv Praha
1988-dosud   Profesor, Farmakologického ústavu 2.lékařské fakulty UK

Členství ve vědeckých společnostech:
Česká lékařská společnost JEP – člen předsednictva
Česká farmakologická společnost - člen výboru
Farmaceutická společnost ČLS JEP - člen
International Society  for Infectious Diseases  - člen
International Society of Cardiology - člen
Eurotox - člen
European Soc.Clinical Pharmacology - člen
International Union of Pharmacological Sciences – člen
ISPOR – předseda České společnosti
Česká Farmakoekonomická společnost - předseda
Pracovní skupina DURG WHO - člen
WHO-Essential Drugs - expert
WHO-Clinical Pharmacology - expert

Členství v redakčních radách:
Farmakoterapie Praha
Medicina po promoci – Praha
Současná klinická praxe - Brno
Pharma-Preising - Basel, Švýcarsko
Opinions in Pharmacology - Londýn, Velká Británie

Funkce:
Člen předsednictva ČLS JEP
Předseda Farmakoekonomické společnosti
Člen předsednictva České farmakologické společnosti JEP
Předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP

Výzkumné projekty, granty:
Léková databáze AISLP
Série knih - Pharmindex Brevíř
                  Pharmindex Kompendium   
Phare a Tempus project - Aplikace klinické farmakologie

Granty:
Nezbytná léčiva pro nemocniční péči (pozitivní list)
Placentární transport
Informace o léčivech