Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Tiskové konference ČLS JEP

2021

 •  3. 6. Tisková konference - Systémové řešení diagnostiky a intervence u neurovývojových poruch, včetně poruch autistického spektra
 • 10. 2. Tisková konference - Proměny postojů a chování české veřejnosti ve vztahu k pandemii COVID-19

2020

 • 17. 9. - Prevence rizikového chování dětí a adolescentů
 • 15. 9. - Postavení a budoucnost infekčního lékařství v ČR s ohledem na pandemii COVID-19
 •  2. 4. Tisková konference - Potravinové alergie

2019

 • 19.11. Tisková konference - Evropský antibiotický den
 • 26. 9. Tisková konference - Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR
 • 18. 6. Tisková konference - 150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 
 • 26. 3. Tisková konference - Nadužívání širokospektrých antibiotik je nebezpečné
 • 21. 2. Tisková konference – Nepodceňujte očkování dětí

2018

 • 18. 12. Tisková konference – Epidemiologie hepatitidy C
 • 20. 11. Tisková konference - Evropský antibiotický den
 • 11. 9.   Tisková konference - Čas je mozek
 • 21. 6.   Tisková konference - Reprodukční medicína
 • 15. 5.   Tisková konference - Epidemie obezity
 • 19. 4.   Tisková konference - Očkování dospělých
 • 17. 1.   Tisková konference - Spolupráce České lékařské společnosti JEP s občany a pacientskými organizacemi

2017

 • 15. 11.  Tisková konference Problematika antibiotické rezistence u příležitosti Evropského antibiotického dne
 • 8. 11.    Mimořádná tisková konference k elektronickému receptu
 • 1. 11.    Tisková konference na téma Kouření
 • 10. 10.  Tisková konference ke Světovému dni obezity
 • 20. 9.    Tisková konference Kojení - nejlepší start do života
 • 22. 5.    Tisková konference Současné otázky v praxi všeobecných praktických lékařů
 • 3. 5.      Tisková konference Anestezie dříve a nyní
 • 6. 4.      Tisková konference Deprese
 • 8. 3.      Tisková konference Obezita a ledviny
 • 22. 2.    Tisková konference o psychosomatické medicíně

2016

 • 24. 11.   Žilní trombózy a plicní embolie
 • 25. 10.   Borelióza
 • 6. 10.     Nedostupnost přesného měření koncentrace glukózy v krvi u diabetiků 2. typu
 • 14. 6.     Zdravotní rizika prázdninových měsíců
 • 18. 4.     Tisková konference k zahájení Evropského vakcinačního týdne
 • 17. 3.     Riziko infekcí u nás a ve světě
 • 12. 1.     Stárnutí české populace v příštím desetiletí: víme, co nás čeká a jsme na to připraveni?

2015

 • 22. 9.     Stanovisko ČLS JEP k elektronizaci zdravotnictví
 • 26. 5.     Proč jsou lidé a pacienti klamáni
 • 2. 4.       Konference nového vedení ČLS JEP