Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Ing. Hana Vičarová

Narozena: 4.2.1946 v Tasově, okr. Třebíč

Vzdělání:

 • 1965-1970 studium na VŠZ v Brně, fakulta provozně ekonomická
 • 1977-1978 postgraduální studium v oboru práva
 • 1994-1995 manažerský kurz ve zdravotnictví – projekt HOPE
 • 2003 mzdový auditor

Zaměstnání:

 • Chlumčanské keramické závody Poběžovice, ekonom závodu 1971-1976
 • JZD Meclov, plánovač a vedoucí útvaru PAM 1976-1979
 • OÚNZ Domažlice, vedoucí odboru PAM 1979-1988
 • Balnea Praha, vedoucí oddělení PAM 1988-1990
 • Ústav pro péči o matku a dítě Praha, náměstek ředitel 1990-1996
 • 3. Lékařská fakulta UK Praha, tajemník 1997
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha, ekonomický náměstek 1997-2003