Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Registrace na XVIII. kongres ČLS JEP

Závazná přihláška na XVIII. kongres ČLS JEP

 Titul (před jménem): 
  * Jméno: 
  * Přijmení: 
 Titul (za jménem): 
  * Ulice a číslo popisné: 
  * Město: 
  * PSČ: 
  * Telefon: 
  * Mobil: 
  * Email: 
  * Instituce / pracoviště: 
  * Datum narození
(pouze sestry): 

  * Registrační poplatek: 
  * Způsob platby:   
 
 
 

  * Kontrolní kód: 


Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, oběd, vstupenku na výstavu Pragomedica a DPH.