Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání mimořádné schůze předsednictva ČLS JEP z 8.8.2007

Souhrn jednání mimořádné schůze předsednictva ČLS JEP z 8.8.2007

Souhrn jednání mimořádné schůze předsednictva ČLS JEP z 8.8.2007 Souhrn jednání z 8. mimořádné schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 8.8.2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě

 1. Personální změny v sekretariátu ČLS JEP
 2. Konečná úprava členství v ČLS JEP podle připomínek z 8. schůze (mimořádné) předsednictva ČLS JEP.
 3. Aktuální stav CME
 4. Příprava oslav 220. výročí narození JEP a jeho odkaz pro ČLS JEP
  Oslava se bude konat v rámci Schůze představitelů organizačních složek v LD dne 17.12.2007 od 13.00 hodin. Předběžný program:
  1. Odkaz J.E.Purkyně pro ČLS JEP – prof. Blahoš
  2. Členství v ČLS JEP – pí. Ponocná
  3. Celoživotní vzdělávání – prof. Škrha
  4. Zpráva ekonoma – ing. Vičarová
  5. Časopisy ČLS JEP
  6. Jiné
 5. Prezidiální časopisy ČLS JEP
 6. Dotace, jednání s MZ - prof. Blahoš informoval předsednictvo o tom, že 14.9.2007 bude jednat na MZ ČR s náměstkyní MZ MUDr. Hellerovou o zamítnuté dotaci pro časopisy ČLS JEP.
 7. Informace o závěrečné zprávě ECDC o připravenosti České republiky na chřipkovou pandemii z MZČR MUDr. Michaela Víta (hlavní hygienik ČR) byly vyvěšeny na www.cls.cz
 8. Zasedání UEMS v Bratislavě ve dnech 11.-13.10.2007

Další schůze předsednictva 5.9.2007 od 15.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše