Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 11.3.2009

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 11.3.2009

Souhrn jednání z 3. schůze předsednictva ČLS JEP v roce 2009, která se konala 11.3.2009 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Časopis Česká a Slovenská psychiatrie ČLS JEP
 2. Aktivity předsednictva od minulé schůze
 3. Setkání s paní ministryní zdravotnictví Ing. arch. Danielou Filipiovou
 4. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz, Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP z 3. schůze předsednictva 11.3.2009)
 5. Úprava webových stránek časopisů - změny a doplnění některých údajů budou provedeny do konce 13.3. na stránkách časopisů
 6. Návrh úpravy statutu sekcí (Angiologická společnost ČLS JEP). Sekretariát ve spolupráci s JUDr. Vackem připraví pro Angiologickou společnost návrh stanov, které budou obsahovat rovněž základní ustanovení pro odborné sekce společnosti. Stanovy budou společnosti předloženy nejpozději do konce března 2009.
 7. Generická preskripce
 8. Ustavení pracovní skupiny pro primární prevenci. Předsednictvo nesouhlasí s vytvořením nové pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP a navrhuje vytvoření sekce (přidružené členství) u odborné společnosti ČLS JEP – např. psychosomatické.
 9. XIII. Kongres SLS. Kongres se koná ve dnech 23.-25.4.2009 v Bratislavě.
 10. Nabídka na spolupráci při přípravě zakázky „ Administrace specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků" MZ ČR s firmou LINET byla odmítnuta.
 11. Změny redakční rady časopisu Česko-slovenská dermatologie
Další schůze předsednictva: 8.4.2009
Zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě


Zobrazit vše