Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 13.6.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 13.6.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 13.6.2007 Šestá schůze roku 2007 se konala 13.6. od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. Jednání o členství právnických osob v ČLS JEP a o tzv. přidruženém členství.
  Schválena definice „Přidruženého členství“ fyzických osob a odsouhlasena pravidla pro formu tohoto členství
 2. Informace o jednání s předsedy a vedoucími redaktory ztrátových časopisů ze dne 24.5.2007. Ekonomické vyhodnocení bude provedeno k 30.9.2007 a pokud nedojde ke zlepšení situace, budou tyto časopisy zrušeny k 31.12.2007 (podle rozhodnutí předsednictva z 2.května 2007)
 3. Vzdělávání (CME) aktuální stav
 4. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 5. Podpora výzkumných projektů, zahajovaných v roce 2008, jednání s MUDr. Hellerovou (náměstkyní MZ ČR)
 6. Informace o činnosti a aktivitách Rady pro akreditaci klinických laboratoří (orgánu předsednictva ČLS JEP) a jeho výkonné organizace NASKL
 7. Pozvánka Mgr. Proškové (ředitelky odboru vzdělávání a vědy MZ ČR) na 18.6.2007 ve 14,00 hodin v místnosti 233K na jednání o připomínkách k návrhu Nařízení vlády – obory specializované vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 8. Skončení termínu k podávání publikací a vědeckých prací k ocenění předsednictvem ČLS JEP, vydaných v roce 2006.
 9. Změna názvu 16. kongresu ČLS JEP: Aktuální problémy práva a etiky ve zdravotnictví (17.10.2007, BVV Brno)
 10. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství ČLS JEP.

Termíny schůzí předsednictva na druhou polovinu roku 2007: 27.6.2007, 12.9.2007, 3.10.2007, 7.11.2007, 12.12.2007 vždy od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše