Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 14.11.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 14.11.2007

  1. Konečná úprava členství v ČLS JEP.
  2. Návrh novelizace Stavovského předpisu ČLK č. 16. o celoživotním vzdělávání lékařů, (CME) – aktuální stav
  3. Dotace MZ ČR a MPSV ČR
  4. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP
  5. Zrušení Společnosti pro dětskou stomatologii ČLS JEP
  6. Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP 17.12.2007 od 13,00 hodin v LD
  7. Profesní identifikační a slevové karty ČLS JEP
  8. Členství v mezinárodních a jiných asociací
  9. Kulatý stůl
  10. Ocenění ČLS JEP - čestná členství a medaile
Další schůze předsednictva 12. prosince 2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše