Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 16.1.2008

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 16.1.2008

Souhrn jednání z 1. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 16.1.2008 od 14.00 hodin v Lékařském domě
  1. Zvýšení základního členského příspěvku do ČLS JEP o 30,- Kč
  2. PR agentury
  3. Spolek lékařů Beroun. Setkání prof. Blahoše a prof. Povýšila s představiteli nemocnice a vědeckou sekretářkou SL Beroun MUDr. Kordovou proběhne 22.1.2008
  4. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP
  5. 18. kongres ČLS JEP se bude konat v rámci veletrhu HOSPIMEDICA (21.-24.10.2008, Brno). Navrhovaná témata: Integrovaný záchranný systém při hromadných infekcích, Cestovní medicína
  6. Regionální konzultanti
  7. Pracovní harmonogram činnosti IGA MZ ČR
  8. Grafické návrhy identifikačních a slevových karet ČLS JEP
  9. Schváleny nové názvy společností: Česká neurochirurgická společnost (ČNCHS), Česká menopauzální a andropauzální společnost (ČMAS)
  10. Ceník nájemného a pronájmu projekční techniky v přednáškovém sále LD (pro cizí právní subjekty) platný od 1.2.2008
Další schůze předsednictva 13. února 2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše