Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 25.2.2009

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 25.2.2009

Souhrn jednání z 2. schůze předsednictva ČLS JEP v roce 2009, která se konala 25.2.2009 od 13.00 hodin v Lékařském domě
  1. Identifikační a slevové karty
  2. Časopis Česká a Slovenská psychiatrie ČLS JEP
  3. Možnost využití organizačních složek ČLS JEP pro mediální informace – dohoda s ČRO a ČLS JEP
  4. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz, Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP z 2. schůze předsednictva 25.2.2009)
  5. Schůze Výboru pro zdravotnictví 25.2.2009 v Poslanecké sněmovně. Předsednictvo vydá prohlášení – návrh usnesení k současnému stavu zdravotnictví.
  6. SÚKL – téma OTC s omezením, kontroly ve zdravotnických zařízeních prováděné inspektory SÚKLu a ePreskripci – zřízení provoz zabezpečeného centrálního úložiště. Prezentace byla odprezentována dr. Koblihovou a pí Keřkovou ze SÚKLu. Prezentace budou rozeslány předsedům organizačních složek ČLS JEP k připomínkování.
  7. Hospodaření ČLS JEP za rok 2008.
Další schůze předsednictva: 11.3.2009
Zasedání předsednictva: vždy od 13,00 hodin v Lékařském domě


Zobrazit vše