Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 27.6.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 27.6.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 27.6.2007 Souhrn jednání ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 27.6.2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě

 1. Jednání o členství právnických osob v ČLS JEP a o tzv. přidruženém členství.
  - Zpráva o návrhu změn Stanov ČLS JEP
 2. Vzdělávání (CME) aktuální stav - Zpráva o návrhu dopisu prezidentovi ČLK dr. Kubkovi na základě připomínek jednotlivých členů předsednictva
 3. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 4. Návrh na oslavu 220. výročí narození J.E.Purkyně, jeho odkaz pro ČLS JEP.
  Navržen datum a čas 17.12.2007 ve 13.00 hodin s programem:
  1. Odkaz J.E.Purkyně pro ČLS JEP
  2. Aktuální stav celoživotního vzdělávání
  3. Návrh na změnu stanov a posílení pravomoci organizačních složek
  Oslava by zároveň byla schůzí představitelů organizačních složek.
 5. Cena J.E.Purkyně. Předsednictvo souhlasí s tím, aby napříště byla udílena pouze 1 členovi, naprosto výjimečně členům dvěma.
 6. Změna názvu České společnosti hyperbarické medicíny a oxygenoterapie ČLS JEP na „Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP“.
 7. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství ČLS JEP.

Další schůze předsednictva 12.9.2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše