Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 28.2.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 28.2.2007

Třetí schůze roku 2007 se konala 28.2. od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. Mezinárodní akreditace - CACCME
  Prof. Blahoš předložil předsednictvu „Návrh na utvoření České akreditační rady pro kontinuální lékařské vzdělávání (Czech Accreditation CounciI for Continuing Medical Education – CACCME)“
 2. Jednání s ministrem dr. Julínkem dne 5.3.2007
  Jednání se účastní: členové předsednictva: J.Blahoš, H.Cabrnochová, K.Cvachovec, V.Palička, B.Svoboda, J.Škrha a ředitelka sekretariátu H. Vičarová.
 3. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 4. Dopis prof. Blahoše a prof. Povýšila
  který je určen všem Spolkům lékařů ČLS JEP. Snaha podpořit činnost „Spolků“, nabízí spolupráci, záštitu při konání svých akcí, pomoc při hodnocení vzdělávání , apod.
 5. Dohodovací řízení
  ČLS JEP je svolavatelem „Dohodovacího řízení“, pravděpodobně v květnu 2007.
 6. Čestná členství
  Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení

Termín další schůze předsednictva: 4.4.


Zobrazit vše