Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 3.10.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 3.10.2007

Desátá schůze roku 2007 se konala 3.10. od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Konečná úprava členství v ČLS JEP.
 2. Připomínky ke Stavovskému předpisu ČLK č. 16.
 3. Časopis ČLČ a Rozhledy v chirurgii.
 4. Zastoupení u Kulatého stolu – materiály jsou k nahlédnutí na Sekretariátu ČLS JEP.
 5. Regionální zastoupení ČLS JEP.
 6. Návrhy členů do vedení IGA MZ - Předsednictvo navrhlo pana prof. Blahoše do Vědecké rady a pana prof. Anděla za člena Dozorčí rady.
 7. Zastoupení v eHealth - Za ČLS JEP byli navrženi MUDr. Cabrnochová a prof. Svačina.
 8. Pozvánka od nadace VIZE 97 na slavnostní předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových panu Stanislavu Grofovi dne 5.10.2007.
 9. Projekt Proton Therapy Center Czech.
 10. Kongres EUMASS s mezinárodní účastí v roce 2008 (pořádá Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP).
 11. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP.
 12. Udělení medailí ČLS JEP.
Další schůze předsednictva 7. listopadu 2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše