Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 5.9.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 5.9.2007

Devátá schůze roku 2007 se konala 5.9. od 15.00 hodin v Lékařském domě
 1. Přihláška právnické osoby: Lymfocentrum s.r.o. z Českých Budějovic
 2. Jednání o členství právnických osob v ČLS JEP a o tzv. přidruženém členství
 3. Aktuální stav CME
 4. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP
 5. Ceny za nejlepší knižní publikaci a odborný článek
  Oceněny byly 3 knihy:
  1. Vymazal J.: Magnetická rezonance nervové soustavy, Radiologické a klinické aspekty I. Mozkové nádory
  2. Blahoš J., Zamrazil V. (ed.): Endokrinologie
  3. Kršek M., Hána V. et. al : Cushingův syndrom
  Oceněn byl jeden odborný článek:
  1. Žižka J., Eliáš P., Hodík K. a kol.: Liver, meconium, hemorrhagie: the value of T1-weighted images in fetal MRI
 6. Výsledky ankety o členských kartách
 7. Jednání s náměstkyní MZ MUDr. Hellerovou ohledně dotací na vybrané časopisy pro rok 2007 a zapojení 3 subjektů do vzdělávání
 8. Návrh na činnost krajských konzultantů pro základní lékařské obory
 9. Udělení medailí ČLS JEP
Další schůze předsednictva 3. října 2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.


Zobrazit vše