Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 7.2.2007

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 7.2.2007

Druhá schůze roku 2007 se konala 7.2. od 13.30 hodin v Lékařském domě.

 1. Seznámení s členy předsednictva a rozdělení funkcí
  Prof. Blahoš uvítal členy předsednictva, které bylo zvoleno Sjezdem delegátů 29.1.2007. Po uvítání navrhl rozdělení funkcí jednotlivých členů předsednictva ČLS JEP.
  Bylo též jednáno o vytvoření „sboru konzultantů“ předsednictva ČLS JEP.
 2. Mezinárodní akreditace
  Předsednictvo bylo seznámeno s postupem pro získání možnosti přidělovat mezinárodní kredity v rámci kongresů, sympozií, apod.
 3. Kongresy ČLS JEP v roce 2007
  1.   15. kongres ČLS JEP se uskuteční dne 18.4.2007 v Lékařském domě, s názvem „Angiologie pro lékaře v praxi“
  2.   16. kongres ČLS JEP se uskuteční 17.10.2007 v Brně, s názvem „Lékař-právo etika“
 4. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 5. Uspořádání tiskové konference ČLS JEP.
 6. Jednání k celoživotnímu vzdělávání lékařů.
  Jednání se uskuteční ve středu 14.2.2007 v 15,30 hodin na sekretariátu ČLS JEP za účasti: prof. Blahoš, prof. Palička, prof. Škrha, prof. Cvachovec, Dr. Cabrnochová, ing. Vičarová.
 7. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství

Termíny dalších schůzí předsednictva: 7.3., 4.4., 2.5., 20.6. (Libochovice)


Zobrazit vše