Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 2. 2013

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 13. 2. 2013

  1. K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů navrhují členové předsednictva zaslat jménem předsedy ČLS JEP předsedovi Výboru pro zdravotnictví PS PČR MUDr. Borisi Šťastnému pozměňovací návrh k části první Čl. I do návrhu nového znění § 5b odst. 9.
  2. Předsednictvo projednalo návrh prezidenta ČLK zapojit ČLS JEP do protestních akcí týkajících se poměrů v našem zdravotnictví.
  3. Ve spolupráci s JUDr. Vackem byl připraven návrh smlouvy se společností GUARANT, návrh dostali všichni přítomní členové předsednictva, projednán bude na březnové schůzi předsednictva.
  4. Diskutován byl obsah prezidiálních časopisů, první čísla vyšla v únoru 2013.
  5. Text společného prohlášení ČLS JEP a AIFP není pro ČLS JEP akceptovatelný, nutno vypracovat nový návrh prohlášení ve spolupráci s JUDr. Vackem.
  6. Cena Jana Opletala - předsednictvo souhlasí s participací ČLS JEP při předávání Ceny společně s 1. LF UK.
  7. Schváleny nové Stanovy ČUS ČLS JEP.

Termín příští schůze předsednictva: 13/3; 10/4; 15/5 a 12/6/2013 (Libochovice)

V Praze 20. 2. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše