Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 19.1.2011

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 19.1.2011

 1. Ambit Media, a.s., RNDr. Slavík společně s Mgr. Kulhavým stručně informovali členy předsednictva o nabídce na možnou spolupráci při vydávání časopisů ČLS JEP.
 2. Presidiální časopisy ČLS JEP – prof. Horák (ČLČ) a dr. Filip (PL)
 3. Volební Sjezd ČLS JEP v roce 2011
 4. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 19.1.2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
 5. Žádost na založení nové společnosti – Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii.
 6. Prof. Blahoš informoval o průběhu jednání zdravotního výboru v Poslanecké sněmovně za přítomnosti ministra zdravotnictví dne 19.1.2011.
 7. Požadavek na zasílání návrhů na udělení Ceny J.E. Purkyně byl vložen na internetové stránky cls.cz
 8. Návrhy na udělení medaile ČLS JEP
  • prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
  • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný DrSc.
  • prof. MUDr. Jan Janda CSc.
 9. Návrhy na udělení čestného členství ČLS JEP
  • prof. MUDr. Pavel Bravený DrSc.
  • prof. MUDr. Jan Peňáz DrSc.
  • prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

Na závěr schůze předsednictva poděkoval prof. Blahoš všem členům za několikaletou spolupráci a ochotu řešit problémy, se kterými se ČLS JEP potýkala.

Schůze nově zvoleného předsednictva ČLS JEP, bude stanovena po Sjezdu delegátů ČLS JEP.

Zapsala: Eva Ponocná, Dne: 20.1.2010Zobrazit vše