Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 1. 2012

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 1. 2012

 1. Schválen návrh na udělení Čestné medaile ČLS JEP Doc. Ing. Josef Novotný, CSc.
 2. Na základě druhého kola výběrového řízení, které proběhlo 3. 1. 2012 v LD, vybrala komise Mladou frontu a. s.
 3. Stanovy byly předloženy ke schválení a registraci na MV ČR dne 3. ledna 2012.
 4. Předsednictvo ČLS JEP souhlasilo s ukončením činnosti Spolku lékařů ČLS JEP v Hradci Králové.
 5. Předsednictvo ČLS JEP vyhovělo žádosti předsedy chirurgické společnosti prof. Ryskovi o převedení časopisu Rozhledy v chirurgii z NTS ČLS JEP na servisní organizaci CHIRURGIE- SERVIS o. s..
 6. Mgr. Činčerová a dr. Fibír žádají o založení nové odborné společnosti ČLS JEP - Českou společnost rehabilitace ruky (k žádosti přiloženo zdůvodnění a jmenný seznam 50 zakládající členů). Předsednictvo navrhuje vytvoření sekce při České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP.
 7. Vedoucí jednotlivých Pracovních skupin při předsednictvu ČLS JEP budou požádáni o zaslání zprávy obsahující hlavní aktivity v roce 2011.
 8. Ředitel personální odboru MZČR, Mgr. Beneda, požádal o určení zástupce za člena a jeho náhradníka na výběrové komise do výběrového řízení na ředitele Fakultní nemocnice Olomouc. Účastní se prof. Zima (náhradník prof. Broulík).
 9. Prof. Kukleta ze společnosti psychosomatických integrací požádal o ustavení pracovní skupiny v rámci ČLS JEP, která by se zabývala zlepšováním současného stavu obyvatelstva v ČR.
 10. Prof. Arenberger připravil projekt mediálních aktivit jednotlivých OS ČLS JEP. Mediální aktivity budou projednány opětovně na příští schůzi předsednictva.
 11. Prof. Blahoš upozornil na umístění posmrtné masky v zasedací síni LD, kterou věnoval ČLS JEP doc. Pavel Hanek. Informace o daru bude publikována v prezidiálních časopisech.

Termíny zasedání předsednictva v roce od 13,00 hodin:
8. 2. 2012; 7. 3. 2012; 4. 4. 2012 a 2. 5. 2012.


V Praze 6. 1. 2012

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše