Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 12. 1. 2016

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 12. 1. 2016

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. která se konala dne 12. 1. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2

1. Předání ocenění prof. MUDr. Jiřímu Horákovi, CSc. a Mgr. Heleně Glezgové Prof. Svačina oběma již bývalým redaktorům Časopisu lékařů českých poděkoval za dlouholetou spolupráci. Prof. Horák byl oceněn čestnou pamětní medailí ČLS JEP, z.s., Mgr. Glezgová dostala čestné uznání.

2. Aktuální informace o ČLČ. Nový odborný redaktor MUDr. Petr Sucharda, CSc. Změny v harmonogramu vydávání čísel, když č. 3 bude sestaveno z rozmanitých nakumulovaných článků z dřívějška a teprve čísla 4 a 5 budou tematická (garanti doc. Karetová a prof. Palička).

3. Informace o proběhlé tiskové konferenci ČLS JEP, z.s. a příprava další TK Tisková konference 12. 1. 2016 na atraktivní téma Stárnutí české populace v příštím desetiletí: víme, co nás čeká a jsme na to připraveni? Další tisková konference by se měla konat 17. 3. 2016 na lifestylové téma - Nová dietní doporučení (prof. Svačina) a Krásná zjara (prof. Arenberger).

4. Elektronické volby. Testování webové aplikace proběhlo úspěšně, software byl odzkoušen (simulace), naostro se v současnosti vyzkouší na volbách Sekce mladých gastroenterologů ČGS.

5. Jednání se SÚKL o připravované Smlouvě o spolupráci (zpracovávání odborných stanovisek OS ČLS JEP)

6. Garance senátního semináře o lécích a edukační akce o farmakoterapii zaměřená na veřejnost

7. Informace o jednání o zákonu č. 95/2004 Sb.

8. Rekonstrukce LD

9. Aktualizace Storočenky (Historie ČLS JEP)

10. Informace SKAP (subkomise pro antibiotickou politiku)

11. Spolupráce s knižními vydavatelstvími

12. Causa tmářského článku v časopisu Causa subita

13. Žádost o přidružené členství
Předsednictvo projednalo a schválilo žádost České společnosti pro klinickou biochemii o přidružené členství firmy Goldman Water, s.r.o.

14. Den seniorů ČLS JEP, z.s.
Dne 11. 1. 2016 proběhlo v sále Lékařského domu již 3. slavnostní setkání s dlouholetými členy ČLS JEP, z.s.

Další schůze předsednictva pro rok 2016: 16.2.2016, 8.3.2016, 12.4.2016, 10.5.2016, 8.6.2016 (Libochovice).

V Praze dne 12.1.2016

Zapsala: Zapsala: J. Veselá
Kontrolovala: E. PonocnáZobrazit vše